top of page

Wykupieni przez Syna cz. 1 | 1:7-12

Większość religii świata posiada jakieś symbole. Buddyzm – kwiat lotosu, oznaczający piękno pośród chaosu. Judaizm – gwiazdę Dawida wskazującą na nadzieję Mesjasza który ma przyjść przez ród Dawida. Islam – gwiazdę z półksiężycem, oznaczające władzę.


Jako chrześcijanie mamy jeden symbol – symbol krzyża. Symbol wstydu i hańby, reprezentujący potępionego przestępcę stanu, przeklętego przez lud. I choć świat nie widzi nic mocnego w krzyżu; nic szczytnego; nic dobrego co mogłoby przyjść przez zbawiciela, który został ukrzyżowany na drzewie, to my kochamy krzyż, cenimy krzyż, podziwiamy krzyż, wielbimy Boga za krzyż... nie jako symbol sam w sobie, ale jako rzeczywistość odkupienia jaka stoi za jego symbolem.


Odkupienie zaiste jest sednem i kwintesencją dobrej nowiny, i w tym kazaniu pastor Tomasz Krążek skupia się właśnie na znaczeniu odkupienia, jego istocie i wspaniałości.Comments


bottom of page