Kiedy choroba jest lepsza niż zdrowie | Ew. Marka 2:13-17 | Tomasz Krążek
Kościół Chrześcijański Pojednanie

Kiedy choroba jest lepsza niż zdrowie | Ew. Marka 2:13-17 | Tomasz Krążek

Ewangelia Marka 2:13-17 po raz kolejny ukazuje prawdę o ziemskiej misji Jezusa, w której centrum stało głoszenie ewangelii Królestwa Bożego. Misja ta była priorytetem późniejszej służby apostołów i powinna nim pozostać w służbie dzisiejszego Kościoła, ponieważ poznanie prawdy wciąż jest największą potrzebą człowieka. Jezus celuje w serca i życia indywidualnych ludzi, koncentruje się na wierności, a nie efektach służby. We współczesnym świecie, który mierzy wszystko miarą skuteczności i efektowności, niezwykle łatwo o przeniesienie tych standardów na wymiar duchowy. Często oceniamy kościoły na podstawie rozpoznawalności i liczebności, zapominając, że kluczową kwestią jest wierność Bogu. W kościele powinniśmy wiernie służyć sobie nawzajem w ofiarnej miłości, wspierając jedni drugich - nie na pokaz, ale dla Bożej chwały. Opisane w Ew. Marka 2:13-17 powołanie Lewiego wydaje się skandalicznym wręcz objawem Bożej łaski. On, grzesznik, poborca podatkowy, czerpiący zyski z ludzkiej krzywdy, współpracownik okupanta, wyjęty spod żydowskiego prawa i odrzucony przez społeczeństwo – czy wydaje nam się godnym zasiadania przy stole ze Zbawicielem świata? Jednak czy w zderzeniu z tym wydarzeniem sami nie okazujemy się podobni faryzeuszom? Myślący o sobie jak o lepszych, mniej grzesznych, bardziej uduchowionych? Czy dostrzegamy nieodpartą moc niezasłużonej Bożej łaski, która w cudowny sposób wyrwała nas z dotychczasowego życia i odmieniła nas? Czy uwidacznia się ona w naszej służbie, relacjach, postrzeganiu świata? Czy nasze życie i postawa są odzwierciedleniem nadziei, którą Jezus okazał grzesznikowi? Po rozbudowaną odpowiedź na te pytania zachęcamy do wysłuchania kazania pastora Tomasza Krążka w całości. ___________________________________________ http://pojednanie.pl Kościół Chrześcijański POJEDNANIE jest lokalnym kościołem w Grodzisku Mazowieckim - zgromadzeniem ludzi zbawionych z łaski, przez wiarę w osobę i dzieło Jezusa Chrystusa, powstałym i funkcjonującym w oparciu o biblijny wzorzec kościoła, zapisany w Nowym Testamencie. ___________________________________________
Sędzia na ławie oskarżonych | Ew. Mateusza 7:1-5 | Przemysław Piłatowicz
Kościół Chrześcijański Pojednanie

Sędzia na ławie oskarżonych | Ew. Mateusza 7:1-5 | Przemysław Piłatowicz

Chrześcijanie często w odpowiedzi na zwrócenie im na coś uwagi, oburzają się, twierdząc, że przecież Jezus mówił, aby nie osądzać. O jakie osądzanie jednak chodziło Jezusowi? Słowo osądzanie może w Biblii oznaczać posiadanie zdania na jakiś temat, wydawanie opinii czy też sądów dotyczących jakichś kwestii. Może także oznaczać rzeczywistą ocenę sytuacji, dostrzeżenie grzechu i napominanie swojego brata w Chrystusie z miłością, mając w sercu nadzieje, że ten się odwróci od grzechu i uniknie konsekwencji. Jednak osądzanie czasem oznacza również potępienie kogoś i wydawanie na niego wyroku. Jakie więc sądzenie jest dobre i o którym osądzaniu mówi fragment z Mateusza 7:1-5? Skoro Bóg każe nam używać własnego rozumu i logicznie osądzać różne okoliczności, Jezusowi z pewnością nie chodziło o osądzanie w rozumieniu wydawania opinii na jakiś temat. Jeżeli mamy również napominać grzesznych, z miłością i pokorą prosząc brata czy siostrę o opamiętanie, Bóg na pewno nie zabrania czegoś, co sam nakazuje. Natomiast trzeci rodzaj osądzania, wynikający z pychy jest tym, któremu Bóg się sprzeciwia. Jak go jednak rozpoznać? Przede wszystkim trzeba zbadać własne motywy osądzania drugiej osoby. Jeżeli ma ono sprawić, że będziemy budować własną samoocenę i poczujemy się lepsi od innych, to nie będzie to pobożne napominanie. Po drugie, osądzanie zakazywane przez Boga charakteryzuje się powierzchownością. Jeżeli nie zależy nam na drugiej osobie, nie będziemy chcieli poświęcić czasu na zbadanie sytuacji. Ocenianie po pozorach oraz pochopne osądzanie z pewnością nie podoba się Bogu. Po trzecie, grzeszne osądzanie często wiąże się z hipokryzją. Jeżeli wydajemy osąd na kogoś innego, jednocześnie tkwiąc w tym samym grzechu, to stajemy się obłudnikami, których często publicznie ganił sam Jezus. Dlaczego jednak nie powinniśmy osądzać? Jeśli jesteś ciekaw odpowiedzi na to pytanie, koniecznie wysłuchaj całości kazania Przemka Piłatowicza na podstawie Ewangelii Mateusza 7:1-5! ___________________________________________ http://pojednanie.pl Kościół Chrześcijański POJEDNANIE jest lokalnym kościołem w Grodzisku Mazowieckim - zgromadzeniem ludzi zbawionych z łaski, przez wiarę w osobę i dzieło Jezusa Chrystusa, powstałym i funkcjonującym w oparciu o biblijny wzorzec kościoła, zapisany w Nowym Testamencie. ___________________________________________
W jaki sposób Jezus buduje swój Kościół? | Dzieje Apostolskie 9:31-10:23 | Peter Slomski
Nasza największa potrzeba i ten, który ją zaspokaja | Ew. Marka 2:1-12 | Tomasz Krążek
Kościół Chrześcijański Pojednanie

Nasza największa potrzeba i ten, który ją zaspokaja | Ew. Marka 2:1-12 | Tomasz Krążek

Jakie są Twoim zdaniem Twoje największe potrzeby? A co jest największą potrzebą świata? Odpowiedzi padają różne. Niektórzy twierdzą, że pokój, inni, że zdrowie oraz postęp medyczny, jeszcze inni, że walka o Matkę Naturę. Jest również grupa, która twierdzi, że największą potrzebą jest równość, a inna, że ograniczenie rosnącego przeludnienia kuli ziemskiej. Jeszcze inni ludzie twierdzą, że najważniejszą jest miłość. My jednak wróćmy do drugiego rozdziału Ewangelii Marka, przyglądając się, co na ten temat możemy wywnioskować z służby Jezusa Chrystusa. W tym fragmencie widzimy, jak Jezus wraca do Kafarnaum, gdzie naucza w domu, w którym się zatrzymał. Tłum jest tak wielki, że nie da się do niego przepchnąć, co sprawia, że pewnych czterech mężczyzn decyduje się na desperacki acz odważny ruch - rozbiera dach i spuszcza swojego sparaliżowanego przyjaciela na dół, aby miał dostęp do Chrystusa. Jezus nie jest jednak zirytowany ich śmiałym zachowaniem, lecz zachęcony ich wiara. Postanawia odpowiedzieć na potrzebę tego sparaliżowanego mężczyzny, jednak wbrew oczekiwaniom tłumu, nie zaczyna od uzdrawiania. Czy zastanawiałeś się kiedyś dlaczego? Co mogło być większą potrzebą osoby niepełnosprawnej fizycznie niż zdrowie i powrócenie pełni sił? Czy nasze potrzeby różnią się od tej najbardziej kluczowej, na którą odpowiada Chrystus? Jeśli chcesz dowiedzieć się, co jest najważniejszą potrzebą każdego człowieka, koniecznie wysłuchaj ostatniego kazania Kościoła Chrześcijańskiego Pojednanie, podczas którego pastor Tomasz Krążek wykłada fragment drugiego rozdziału Ewangelii Marka. Zapraszamy do słuchania! _______________________________________________ http://pojednanie.pl Kościół Chrześcijański POJEDNANIE jest lokalnym kościołem w Grodzisku Mazowieckim - zgromadzeniem ludzi zbawionych z łaski, przez wiarę w osobę i dzieło Jezusa Chrystusa, powstałym i funkcjonującym w oparciu o biblijny wzorzec kościoła, zapisany w Nowym Testamencie. _______________________________________________