top of page
Fałszywa i prawdziwa wolność | 2 Piotra 2:10-22 | Aleksander Dylikowski
Kościół Chrześcijański Pojednanie

Fałszywa i prawdziwa wolność | 2 Piotra 2:10-22 | Aleksander Dylikowski

W dzisiejszych czasach zarówno ludzie wierzący, jak i niewierzący deklarują, że są wolni, i że znaleźli prawdziwą wolność. Jako chrześcijanie wiemy, że Biblia mówi, iż prawdziwa wolność jest w Jezusie Chrystusie, co też możemy przeczytać w Ew. Jana w rozdziale 8. Ale co to tak naprawdę dla nas znaczy? Czy istnieje możliwość, aby żyć w złudzeniu, w fałszywej wolności? Obecnie w społeczeństwach zachodnich wzrasta coraz bardziej świadomość, że im lepiej człowiek się odżywia, im bardziej zwraca uwagę na to, co spożywa, tym lepsza jest jakość i długość jego życia. Statystyki pokazują, że ludzie skłonni są zapłacić więcej za jedzenie dobrej jakości, gdyż widzą wartość i pozytywny wpływ takich produktów w codziennym życiu. Jaki zatem powinniśmy mieć stosunek jako chrześcijanie do Słowa Bożego, które jest pokarmem dla naszej duszy? O ileż ważniejszy dla nas powinien być pokarm duchowy, który spożywamy, skoro wiemy, że to ciało, choćbyśmy nie wiem jak się starali i tak w końcu obumrze? W dzisiejszym kazaniu Aleksander Dylikowski przyjrzy się fragmentowi z 2 Piotra 2:10-22, w którym zobaczymy jak ważnym jest, aby ci którzy głoszą i nauczają w kościele, trzymali się prawd Słowa Bożego i wiernej nauki za wszelką cenę. Piotr konfrontuje słuchaczy z fałszywymi nauczycielami, którzy zamiast o dusze ludzi, dbają raczej w swój własny interes, mamiąc i zwodząc fałszywą wolnością, dopiero co nawróconych. Spojrzymy jakiego języka używa Piotr w stosunku do tych nauczycieli oraz czy jest to język „politycznej poprawności”? W końcu zobaczymy jaki jest charakter tych ludzi i dlaczego Piotr przywołuje historię proroka Balaama jako przykładu ich postępowania. Zachęcamy do obejrzenia i wysłuchania ostatniego kazania Kościoła Chrześcijańskiego Pojednanie. ___________________________________________ http://pojednanie.pl Kościół Chrześcijański POJEDNANIE jest lokalnym kościołem w Grodzisku Mazowieckim - zgromadzeniem ludzi zbawionych z łaski, przez wiarę w osobę i dzieło Jezusa Chrystusa, powstałym i funkcjonującym w oparciu o biblijny wzorzec kościoła, zapisany w Nowym Testamencie. ___________________________________________
Kto jest twoim pasterzem? | Ew. Marka 6:30-44 | Tomasz Krążek
Kościół Chrześcijański Pojednanie

Kto jest twoim pasterzem? | Ew. Marka 6:30-44 | Tomasz Krążek

Ostatnim razem dowiedzieliśmy się, że wierność Bogu może kosztować nas wszystko a historia o Janie Chrzcicielu i Herodzie dokładnie ilustrowała tę prawdę. Przesłanie Ewangelii może spotkać się z wrogością, lecz jako chrześcijanie jesteśmy pierwszorzędnie wezwani do bycia wiernymi a nie atrakcyjnymi wobec świata. Ewangelia Jezusa Chrystusa wzywa każdego człowieka do upamiętania z grzechów a nie jest jedynie zmyślnym wabikiem, który pomoże rozwiązać nasze osobiste problemy. W dzisiejszym kazaniu pastor Tomasz Krążek przyjrzy się fragmentowi z Ew. Marka 6:30-44. Jest to historia o tym, jak bardzo inny jest Jezus od władców tego świata. Marek z rozmysłem zestawia postać Heroda Antypasa i Jezusa, aby pokazać, że przywódca Izraela jakim był Herod nie sprostał zadaniu jako pasterz Izraela, a co odbija się jakby echem w pierwszych 9 wersetach 34 rozdziału Księgi Ezechiela. Jezus natomiast jest tym, który jest pełen miłości, współczucia, który wie co trzeba zrobić, i który może to zrobić. Jest tym pasterzem, który sam zatroszczy się o swoje owce. Wspaniałym obrazem na potwierdzenie tego, jest scena, gdy Jezus nakazuje uczniom posadzić wszystkich na zielonej trawie karmiąc tłum pięciu tysięcy osób. Czy nie znajdujemy tego w psalmie 23? Jeżeli chcesz dowiedzieć się w jaki sposób Jezus prowadzi swoje owce, jak rozpoznać Jego głos, czy Bóg oczekuje od nas rzeczy niemożliwych do zrobienia i na kogo powinniśmy zwrócić swój wzrok, kiedy władza na świecie zawodzi, obejrzyj i wysłuchaj ostatniego kazania Kościoła Chrześcijańskiego Pojednanie. ___________________________________________ http://pojednanie.pl Kościół Chrześcijański POJEDNANIE jest lokalnym kościołem w Grodzisku Mazowieckim - zgromadzeniem ludzi zbawionych z łaski, przez wiarę w osobę i dzieło Jezusa Chrystusa, powstałym i funkcjonującym w oparciu o biblijny wzorzec kościoła, zapisany w Nowym Testamencie. ___________________________________________
Wezwani, zatem wsyłani | Ew. Marka 6:7-30 | Tomasz Krążek
Kościół Chrześcijański Pojednanie

Wezwani, zatem wsyłani | Ew. Marka 6:7-30 | Tomasz Krążek

W rozdziale 3 ewangelii Marka widzieliśmy wezwanie uczniów, aby byli z Jezusem. Tutaj, w Marka 6:7-30 widzimy wysłanie uczniów na misję zwiastowania dobrej nowiny. Tym samym widzimy, że Jezus nigdy nie wysyła tych, których najpierw do siebie nie wzywa, i Jezus nigdy nie wzywa do siebie nie wysyłając tych, których wezwał. Pośród uczniów Jezusa nie ma miejsca na bierność. Nie istnieje ławka rezerwowych. Być wezwanym oznacza być wysłanym! W dzisiejszym kazaniu, pastor Tomasz Krążek, przygląda się relacji o wysłaniu uczniów z misją głoszenia ewangelii i mocą nad nieczystymi duchami. Kazanie to jest lekcją dla wierzących o tym, że jako zwiastuni prawdy Bożej, możemy oczekiwać zarówno odrzucenia jak i przyjęcia, a wierność Bogu może kosztować nas wszystko. Zobaczymy, co to znaczy, że apostołowie otrzymali moc nad nieczystymi duchami i jak to odnosi się do nas dzisiaj? Dowiemy się także, co historia ścięcia Jana Chrzciciela ma wspólnego z wysłaniem uczniów. Dlaczego Marek przerywa narrację o wysłaniu uczniów, relacją z pałacu Heroda? Dlaczego Jezus wysłał uczniów po dwóch? I dlaczego kazał im zabrać na misję tylko sandały, laskę, i jedno sukno? Jeżeli chcesz poznać odpowiedzi na powyższe pytanie, koniecznie obejrzyj i wysłuchaj ostatniego kazania Kościoła Chrześcijańskiego Pojednanie. ___________________________________________ http://pojednanie.pl Kościół Chrześcijański POJEDNANIE jest lokalnym kościołem w Grodzisku Mazowieckim - zgromadzeniem ludzi zbawionych z łaski, przez wiarę w osobę i dzieło Jezusa Chrystusa, powstałym i funkcjonującym w oparciu o biblijny wzorzec kościoła, zapisany w Nowym Testamencie. ___________________________________________
Katastrofa niewiary | Ew. Marka 6:1-6 | Tomasz Krążek
Kościół Chrześcijański Pojednanie

Katastrofa niewiary | Ew. Marka 6:1-6 | Tomasz Krążek

Dzisiejszy świat bardzo często uważa, że niewiara jest cnotą, że niewiara jest jedyną drogą do poznania prawdy. Popularnym jest myślenie, że człowiek musi oczyścić swój umysł od przesądów religii i wiary, i polegać wyłącznie na badaniach, doświadczeniach i rozumie. Ale jak jest naprawdę? W dzisiejszym kazaniu, w oparciu o fragment z Ew. Marka 6:-1-6, pastor Tomasz Krążek wyjaśnia ważność wiary i katastrofalne konsekwencje niewiary. Niewiara w Jednego Boga, objawionego nam w osobie Chrystusa, który wzywa wszystkich i wszędzie do nawrócenia nie jest drogą do rozwoju, a wręcz przeciwnie – jest drogą do zniszczenia i sądu. Poza tym, na przykładzie reakcji Nazareńczyków na Jezusa, zobaczymy też jak zaznajomienie się rodzi lekceważenie. Dlaczego ludzie, którzy powinni wiedzieć najlepiej kim jest Jezus, odrzucają Go? I dlaczego Jezus nie mógł dokonać wśród nich wielu cudów? Jeśli chcesz poznać odpowiedzi na powyższe pytania, koniecznie obejrzyj i wysłuchaj ostatniego kazania Kościoła Chrześcijańskiego Pojednanie. ___________________________________________ http://pojednanie.pl Kościół Chrześcijański POJEDNANIE jest lokalnym kościołem w Grodzisku Mazowieckim - zgromadzeniem ludzi zbawionych z łaski, przez wiarę w osobę i dzieło Jezusa Chrystusa, powstałym i funkcjonującym w oparciu o biblijny wzorzec kościoła, zapisany w Nowym Testamencie. ___________________________________________
Nadzieja wbrew nadziei | Ew. Marka 5:21-43 | Tomasz Krążek
Kościół Chrześcijański Pojednanie

Nadzieja wbrew nadziei | Ew. Marka 5:21-43 | Tomasz Krążek

W Boskiej Komedii Dantego na bramie piekła widnieje napis: „Ty, który wchodzisz, żegnaj się z nadzieją…” Jako ludzie przez całe swoje życie doświadczamy przeróżnych sytuacji, które niekiedy mogą nas doprowadzić do takiej bramy i postawić przed podobnym napisem. Ktoś usilnie pragnie znaleźć męża lecz nie znajduje, ktoś inny przez lata stara się bezskutecznie o dziecko, inny latami zmaga się z tym samym grzechem, a jeszcze ktoś choruje na chorobę, na którą żaden lekarz nie ma rozwiązania. Wszyscy ci ludzie próbowali wszystkiego. Patrząc po ludzku, ich sytuacje wydają się beznadziejne, mają oni poczucie kompletnej bezradności. Czy można w takich okolicznościach mieć jeszcze nadzieję? Czy jest ktoś na tym świecie, kto ma moc i może się zatroszczyć, dając nadzieję wbrew nadziei? W dzisiejszym kazaniu pastor Tomasz Krążek przybliży dwie historie z fragmentu Ew. Marka 5:21-42. Zobaczymy, czy pewien przełożony synagogi imieniem Jair może mieć nadzieję w obliczu nieuchronnej śmierci córki oraz czy mało znacząca kobieta z nizin społecznych, która od 12 lat zmagała się ciężką chorobą, miała prawo żyć nadzieją na uzdrowienie? Jeśli chcesz się dowiedzieć jak wygląda „zdesperowana wiara” w działaniu, dlaczego ewangelista Marek zestawia te dwie historie obok siebie niejako w kontraście, jak wygląda wiara Jaira i wiara bezimiennej kobiety i dlaczego w ogóle Jezus zwrócił uwagę na tych dwoje ludzi, koniecznie obejrzyj i wysłuchaj ostatniego kazania Kościoła Chrześcijańskiego Pojednanie. ___________________________________________ http://pojednanie.pl Kościół Chrześcijański POJEDNANIE jest lokalnym kościołem w Grodzisku Mazowieckim - zgromadzeniem ludzi zbawionych z łaski, przez wiarę w osobę i dzieło Jezusa Chrystusa, powstałym i funkcjonującym w oparciu o biblijny wzorzec kościoła, zapisany w Nowym Testamencie. ___________________________________________
Jezus naprawia zepsuty świat | Ew. Marka 5:1-20 | Tomasz Krążek
Kościół Chrześcijański Pojednanie

Jezus naprawia zepsuty świat | Ew. Marka 5:1-20 | Tomasz Krążek

Jako ludzie wierzący wiemy, że świat jest zepsuty. Można by nawet pokusić się o stwierdzenie, że każdy człowiek podskórnie czuje, że ten świat nie jest taki, jaki powinien być. Skąd tyle zła na świecie, kataklizmów, nienawiści, wojen? Czy świat wyglądał kiedyś inaczej? Czy Bóg stworzył go doskonałym? Jaki był, jaki jest a jaki powinien być stosunek i relacja człowieka względem Boga? Jeśli świat jest zepsuty, to czy jest ktoś, kto może go naprawić? Czy człowiek jest w stanie swoimi wysiłkami sprawić, że świat, w którym żyjemy może stać się doskonały? Czy możemy naprawić świat? W dzisiejszym kazaniu pastor Tomasz Krążek przyjrzy się fragmentowi z Ewangelii Marka 5:1-20, w którym opisana jest historia człowieka opętanego przez mnóstwo demonów. Zastanowimy się nad pytaniem - jak złe jest samo zło? Czy grzech faktycznie ma wpływ na nasze życie? Czy zło da się pokonać ludzkimi metodami? Czy, aby poskromić zło, faktycznie jest potrzebna interwencja Boga? Dlaczego Jezus pozwolił demonom wejść w świnie, które rzuciły się do morza? Co ze świadkami tego zdarzenia jak i samym opętanym? I w końcu, po co Jezus czynił te wszystkie cuda? Jeżeli chcesz dowiedzieć się, czy jest ktoś, kto może ostatecznie naprawić nasz świat, koniecznie obejrzyj i wysłuchaj ostatniego kazania Kościoła Chrześcijańskiego Pojednanie. ___________________________________________ http://pojednanie.pl Kościół Chrześcijański POJEDNANIE jest lokalnym kościołem w Grodzisku Mazowieckim - zgromadzeniem ludzi zbawionych z łaski, przez wiarę w osobę i dzieło Jezusa Chrystusa, powstałym i funkcjonującym w oparciu o biblijny wzorzec kościoła, zapisany w Nowym Testamencie. ___________________________________________
Czy ludzie są lepsi od Boga? | Księga Rut | Tomasz Krążek
Kościół Chrześcijański Pojednanie

Czy ludzie są lepsi od Boga? | Księga Rut | Tomasz Krążek

Ludzie bywają dobrzy i życzliwi wobec innych ludzi. Potrafią pomagać, okazywać współczucie, dzielić się tym co mają z tymi, którzy nie mają nic lub są w potrzebie. Potrafimy jako ludzie pomagać bezinteresownie i bywamy wdzięczni za okazaną nam życzliwość. Czy to, że jako ludzie jesteśmy dobrzy wobec innych i potrafimy pomagać jest wytworem naszych, ludzkich instynktów? Człowiek przez całe swe życie może doświadczyć cierpień, konfliktów, biedy, samotności, krzywdy, rozpadających się relacji, wojen czy śmierci. Bywa, że w najtrudniejszych chwilach, istnieje pokusa, aby zadać pytanie – gdzie w tym wszystkim jest Bóg? Czasem pytanie może przerodzić się w oskarżenie. Czy zatem ludzie są lepsi od Boga? W dzisiejszym kazaniu pastor Tomasz Krążek przedstawi nam historię Rut – kobiety, która z pozoru niewiele miała do czynienia z Bogiem, a historia jej życia pokaże, czym w rzeczywistości jest Boża dobroć wobec ludzi. Zobaczymy jak Bóg działa dla dobra ludzi za pomocą innych ludzi. Przyjrzymy się jak pośród niewyobrażalnych strat i cierpienia Bóg jest tym, który ratuje i wybawia oraz w jaki sposób Jego opatrzność realizuje swoje obietnice, nie tylko w stosunku do Rut i narodu Izraela, ale również wobec nas dzisiaj. Na koniec spojrzymy jak historia Rut łączy się proroctwem Micheasza, by setki lat później usłyszeć jej echo w narodzinach Jezusa i pytaniu króla Heroda – gdzie miał się narodzić Mesjasz? Jeżeli chcesz poznać historię Bożej dobroci, zachęcamy do obejrzenia i wysłuchania ostatniego kazania Kościoła Chrześcijańskiego Pojednanie. ___________________________________________ http://pojednanie.pl Kościół Chrześcijański POJEDNANIE jest lokalnym kościołem w Grodzisku Mazowieckim - zgromadzeniem ludzi zbawionych z łaski, przez wiarę w osobę i dzieło Jezusa Chrystusa, powstałym i funkcjonującym w oparciu o biblijny wzorzec kościoła, zapisany w Nowym Testamencie. ___________________________________________
bottom of page