top of page
Zbawienie w Starym Testamencie | wybrane fragmenty | Jan Pazio
Kościół Chrześcijański Pojednanie

Zbawienie w Starym Testamencie | wybrane fragmenty | Jan Pazio

Jak zbawieni byli Boży ludzie w czasach Starego Testamentu? Skoro nie słyszeli ewangelii, a śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa jeszcze nie nastąpiły, to czy istnieją dwa rodzaje zbawienia? Biblia naucza nas, że do zbawienia konieczne jest nowe narodzenie powodowane działaniem Ducha Świętego, prowadzące do zbawczej wiary Bogu. W tym kazaniu pastor Jan Pazio wskazuje na dowody i sposoby działania Ducha Świętego ukazane w Starym Testamencie. Zapraszamy do wysłuchania! Stary Testament wskazuje zarówno na uzdalniającą jak i zbawczą moc Ducha Świętego. Czytamy o sytuacjach, w których Duch Święty wyposaża Bożych ludzi w umiejętności potrzebne do wykonania powierzonych im zadań. Bezsprzecznie znajdujemy też liczne przykłady działania Ducha Świętego, który uzdalnia wierzących do osobistej, zbawczej relacji z Bogiem. Księgi starotestamentowe wskazują na zbawcze aspekty działania Ducha Świętego: odrodzenie, zamieszkanie, zapieczętowanie, wypełnienie czy wyposażenie w moc. Wierzący Starego Testamentu mieli objawienie Chrystusa, zapowiedź Mesjasza i wierzyli Bogu bez względu na ilość tego objawienia. Wiemy, że Bóg się nie zmienia, a zatem niezmienna jest też koncepcja zbawienia. I wtedy, i teraz, różnica pomiędzy wiecznym życiem a wieczną śmiercią sprowadza się do zaufania i posłuszeństwa. Uwierzenia Jezusowi, a nie po prostu uwierzenia w Jezusa. ___________________________________________ http://pojednanie.pl Kościół Chrześcijański POJEDNANIE jest lokalnym kościołem w Grodzisku Mazowieckim - zgromadzeniem ludzi zbawionych z łaski, przez wiarę w osobę i dzieło Jezusa Chrystusa, powstałym i funkcjonującym w oparciu o biblijny wzorzec kościoła, zapisany w Nowym Testamencie. ___________________________________________
Łaska Boga | Tytusa 2:11-12 | Kyle Ricedorff
Kościół Chrześcijański Pojednanie

Łaska Boga | Tytusa 2:11-12 | Kyle Ricedorff

Czy miałeś kiedyś poczucie, że nie możesz wzrastać duchowo? Że nie możesz pokonać grzechu? Pismo Święte ma na to klarowną odpowiedź. To nie jest prawda. Jako chrześcijanie zostaliśmy uwolnieni od grzechu i powinniśmy uważać się za martwych dla niego. Istnieje nierozerwalny związek między naszym usprawiedliwieniem a uświęceniem. Nie można być prawdziwym chrześcijaninem bez uświęcenia, życia pełnego miłości i posłuszeństwa wobec Boga, tak samo jak nie można być uświęconym bez usprawiedliwienia. W oparciu o List do Tytusa 2:11-13, Kyle Ricedorff wyjaśnia dlaczego praktyczne życie zgodne z Ewangelią nie jest czymś opcjonalnym - ponieważ łaska Boża po pierwsze zbawia, a po drugie uświęca. Tłumaczy też, czym konkretnie jest uświęcenie - procesem, w którym uczymy się żyć zgodnie z naszą tożsamością w Chrystusie tu i teraz, wydając owoc w postaci dobrych uczynków i żyjąc nadzieją ponownego przyjścia Chrystusa. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszamy do wysłuchania dzisiejszego kazania! ___________________________________________ http://pojednanie.pl Kościół Chrześcijański POJEDNANIE jest lokalnym kościołem w Grodzisku Mazowieckim - zgromadzeniem ludzi zbawionych z łaski, przez wiarę w osobę i dzieło Jezusa Chrystusa, powstałym i funkcjonującym w oparciu o biblijny wzorzec kościoła, zapisany w Nowym Testamencie. ___________________________________________
10 cech zdrowego kościoła: prawidłowe zrozumienie nawrócenia
Kościół Chrześcijański Pojednanie

10 cech zdrowego kościoła: prawidłowe zrozumienie nawrócenia

Dlaczego właściwe zrozumienie nawrócenia jest tak ważne w kontekście cech zdrowego kościoła? Czy jestem zbawiony? Jedno z najczęściej zadawanych, a jednocześnie najważniejsze pytanie w kontekście życia i śmierci w duchowym wymiarze. Pismo Święte stosuje jasną klasyfikację - dzieli ludzi na tych, którzy są zbawieni lub nie. Bez szarej strefy i pośrednich rozwiązań. Wskazuje klarownie na tych, którzy są pod łaską i tych, którzy są pod sądem, o służących Bogu i służących bałwanom, żyjących w ciemności i przeniesionych do światłości. W oparciu o Słowo Boże uczymy się czym jest prawdziwe nawrócenie, jak badać swoje serce i zweryfikować źródło naszego bezpieczeństwa. Czy realnie się upamiętałem, a moje życie uległo radykalnej przemianie na poziomie myśli, serca i woli? Czy moja wiara jest czynna? Jakie niebezpieczeństwo dla kościoła niesie ze sobą niewłaściwe zrozumienie nawrócenia? W jaki sposób wierne głoszenie ewangelii chroni kościół przed cielesnością? Odpowiedzi na te i wiele innych nurtujących pytań znajdziecie w dzisiejszym wykładzie Słowa. Pastor Tomasz Krążek kontynuuje serię kazań w cyklu „10 cech zdrowego kościoła”, wyjaśniając doktrynę zbawienia i jej wpływ na życie Bożego ludu na podstawie 1 Listu do Tesaloniczan, rozdział 1, wersety 2-10. Zapraszamy do wysłuchania! ___________________________________________ http://pojednanie.pl Kościół Chrześcijański POJEDNANIE jest lokalnym kościołem w Grodzisku Mazowieckim - zgromadzeniem ludzi zbawionych z łaski, przez wiarę w osobę i dzieło Jezusa Chrystusa, powstałym i funkcjonującym w oparciu o biblijny wzorzec kościoła, zapisany w Nowym Testamencie. ___________________________________________
Czy jesteś cudzołożnikiem? | Ew. Mateusza 5:27-30 | Przemysław Piłatowicz
Kościół Chrześcijański Pojednanie

Czy jesteś cudzołożnikiem? | Ew. Mateusza 5:27-30 | Przemysław Piłatowicz

Co oznacza bycie cudzołożnikiem? Instynktownie może nam się wydawać, że cudzołóstwo to akt fizycznej niewierności małżeńskiej, jednak fragment z Ewangelii Mateusza 5:27-30 wyjaśnia nam, że chodzi o coś więcej, bo grzech to nie tylko to, co robimy, ale także to, o czym myślimy. Wystarczy spojrzeć z pożądaniem na kobietę, która nie jest twoją żoną, aby zgrzeszyć. Pożądliwe myśli o innych ludziach według Bożych standardów są już grzechem cudzołóstwa. Dlaczego spoglądanie na kogoś z pożądaniem jest złe? Czy rzeczywiście fantazje seksualne i pornografia "nikogo nie krzywdzą"? Jak to się ma do bałwochwalstwa? Co to znaczy, że lepiej wyłupać sobie oko, jeśli nas gorszy, niż spędzić wieczność w piekle? Czy jako cudzołożnicy mamy w ogóle szansę na zbawienie? Jeżeli chciałbyś przekonać się, czy jesteś cudzołożnikiem i dlaczego to właśnie Chrystus i tylko Chrystus może cię zbawić, koniecznie wysłuchaj ostatniego kazania Kościoła Chrześcijańskiego Pojednanie wygłoszonego przez Przemysława Piłatowicza! ___________________________________________ http://pojednanie.pl Kościół Chrześcijański POJEDNANIE jest lokalnym kościołem w Grodzisku Mazowieckim - zgromadzeniem ludzi zbawionych z łaski, przez wiarę w osobę i dzieło Jezusa Chrystusa, powstałym i funkcjonującym w oparciu o biblijny wzorzec kościoła, zapisany w Nowym Testamencie. ___________________________________________
10 cech zdrowego kościoła: zdrowa nauka | Tomasz Krążek
Kościół Chrześcijański Pojednanie

10 cech zdrowego kościoła: zdrowa nauka | Tomasz Krążek

Dlaczego zdrowe nauczanie w kościele jest takie ważne? Wszyscy wiemy, że zdrowe odżywianie i zdrowy styl życia wymagają od nas wysiłku zdobywania wiedzy, poznania i zrozumienia tego, co tak naprawdę jest dobre dla naszego organizmu. Nikt z nas chorując np. na celiakię nie pójdzie do pobliskiego mechanika, aby ten ułożył nam plan dietetyczny dostosowany do naszej choroby. Mimo to, jakże wielu chrześcijan myśląc o swoim duchowym zdrowiu, nie szuka kościoła skupionego na zdrowej nauce. Często się słyszy, że dobry kościół to taki, w którym jest “żar” i że nie potrzeba nadto przykładać należytej uwagi do doktryny i teologii. Pasuje nam “teologiczna bylejakość” - byle było fajnie. Czy zdrowa nauka naprawdę jest taka ważna? Co apostoł Paweł mówi na temat zdrowej nauki przekazując wytyczne w liście pisanym do Tymoteusza i czy jesteśmy skazani na duchowe samobójstwo? Czym jest teologia chrześcijańska? Czy powinni się jej uczyć jedynie nauczyciele i teologowie, czy raczej każdy chrześcijanin? Co sam Bóg mówi nam o tym, w jaki sposób mamy się o nim uczyć? I w końcu - do czego powinna nas prowadzić nauka o Bogu i jakie przejawy zdrowej nauki powinny być widoczne w zdrowym kościele? Aby poznać odpowiedzi na te pytania, zachęcamy do wysłuchania i obejrzenia kolejnego kazania pastora Tomasza Krążka z serii 10 cech zdrowego kościoła – zdrowa nauka. ___________________________________________ http://pojednanie.pl Kościół Chrześcijański POJEDNANIE jest lokalnym kościołem w Grodzisku Mazowieckim - zgromadzeniem ludzi zbawionych z łaski, przez wiarę w osobę i dzieło Jezusa Chrystusa, powstałym i funkcjonującym w oparciu o biblijny wzorzec kościoła, zapisany w Nowym Testamencie. ___________________________________________
10 cech zdrowego kościoła: należyte słuchanie Słowa | Tomasz Krążek
Kościół Chrześcijański Pojednanie

10 cech zdrowego kościoła: należyte słuchanie Słowa | Tomasz Krążek

W poprzednim kazaniu z cyklu ‘10 cech zdrowego kościoła’ pastor Tomasz Krążek przeprowadził nas przez biblijne spojrzenie na wykład Słowa Bożego i nauczanie w zborze. Dziś, przyjrzymy się tym, którzy nauczania słuchają. Zapraszamy do wysłuchania nauczania w oparciu o fragment Ewangelii Łukasza 8 rozdział, wersety 4-18. Zapewne wielokrotnie czytaliśmy ten fragment - przypowieść o siewcy, ale czy przy bliższym spojrzeniu nie uderza nas, że jest on tak naprawdę historią o glebach? Siewca (głoszący Słowo) jest tu ciągle ten sam, ziarno (głoszone Słowo) jest dobre, kiedy jednak trafia na różne rodzaje gleby (słuchających) wydaje określony plon. To nie nauczanie jest tutaj problemem, ale odbiór. Problem leży w glebie - sercu tego, kto słucha. Zdrowy kościół to nie tylko taki, w którym Słowo Boże jest należycie wykładane, ale też ten, który właściwie słucha i wydaje owoc. W przypowieści widzimy cztery rodzaje gleby, które pokazują jakie konsekwencje nasza umiejętność słuchania Słowa Bożego i bycia mu posłusznym przynosi dla naszego życia. Jakimi słuchaczami Słowa jesteśmy? Czy trafiło ono do naszego serca ku upamiętaniu i zbawieniu? Czy zakorzeniło się i nie zapomnieliśmy o nim z czasem? Czy przyjmując je radośnie zaufaliśmy jego prawdzie także w próbach i uciskach? Czy cenimy je bardziej od uciech doczesnego życia? Z jaką postawą serca słuchać Bożego Słowa, aby wydało obfity owoc? Pastor Tomasz Krążek wskazuje na praktyczne kroki, które możemy zastosować przed, w trakcie i po wysłuchaniu nauczania. Podjęta przez słuchacza praca przed niedzielnym nabożeństwem użyźni glebę serca i przygotuje je na należyte przyjęcie Słowa Bożego, świadome uczestnictwo w nabożeństwie pozwoli mu się zakorzenić, a późniejsze podlewanie i pokorne zastosowanie Słowa przyniesie upragniony wzrost. Nie ograniczajmy się do bierności i obserwacji, ćwiczmy się w aktywnym słuchaniu Słowa Bożego, pamiętając, że zawsze jest ono efektywne. Chciejmy słuchać należycie - ku zmiękczeniu serca i wzrostowi. Tak, aby dokonało się w nas dzieło zbawienia, a nie zaślepienia i sądu. ___________________________________________ http://pojednanie.pl Kościół Chrześcijański POJEDNANIE jest lokalnym kościołem w Grodzisku Mazowieckim - zgromadzeniem ludzi zbawionych z łaski, przez wiarę w osobę i dzieło Jezusa Chrystusa, powstałym i funkcjonującym w oparciu o biblijny wzorzec kościoła, zapisany w Nowym Testamencie. ___________________________________________
bottom of page