Założenie kościoła miało miejsce na inauguracyjnym nabożeństwie, które odbyło się 6 stycznia 2008 roku w Książenicach.  Doszło do tego po blisko 10-letnim funkcjonowaniu studium biblijnego i modlitewnego, spotykającego się przez lata w różnych lokalizacjach. W powołaniu kościoła do życia miał udział kościół i starsi Bibelgemeinde Berlin.  

 

Fundamenty doktrynalne i nauczanie Bibelgemeinde Berlin, identyczne z fundamentami doktrynalnymi i nauczaniem kościoła Grace Community Church legły u podstaw nowo powstałego kościoła, który przyjął nazwę "Chrześcijański Kościół Protestancki".

 

W listopadzie 2012 roku kościół dołącza do Wspólnoty Chrześcijańskiej POJEDNANIE z siedzibą w Lublinie i przyjmuje jej nazwę. Dwa lata później, siedziba Wspólnoty Chrześcijańskiej POJEDNANIE zostaje przeniesiona do Grodziska Mazowieckiego, a Statut kościoła uaktualniony, aby odzwierciedlić zmiany i dostosować go do przepisów obowiązującego prawa. 

tel.:          602 336 846 | 792 616 888

adres nabożeństw:                    

Szklarnia, ul. 3 maja 2

Grodzisk Mazowiecki

  • Facebook - Biały Krąg
  • Google+ - Biały Krąg
  • YouTube - Biały Krąg

© 2018 Pojednanie

Napisz do nas