Wspólnota Chrześcijańska POJEDNANIE jest lokalnym kościołem protestanckim zarejestrowanym w Rejestrze Kościołów i Innych Związków Wyznaniowych pod numerem 62. Celem ostatecznym jego istnienia jest przyniesienie chwały Bogu (List do Efezjan 3:20-21), jest więc on skupiony na Trójjedynym Bogu, którego ma czcić w duchu i prawdzie. Najwyższą władzę sprawuje w nim Jezus Chrystus, Głowa Kościoła (List do Efezjan 1:20-22), a Jego Słowo ma absolutny autorytet we wszystkich kwestiach życia i wiary (List do Hebrajczyków 4:12-13).

HISTORIA

W CO WIERZYMY

CZEGO UCZYMY

AKCENTY DOKTRYNALNE

CZŁONKOSTWO

WAŻNE LINKI

Napisz do nas

tel.:          602 336 846 | 792 616 888

adres nabożeństw i spotkań:                    

Plac Króla Zygmunta Starego 9A, II piętro

Grodzisk Mazowiecki

  • Facebook - Biały Krąg
  • Google+ - Biały Krąg
  • YouTube - Biały Krąg

© 2018 Pojednanie