Pierwsza relacja zmartwychwstania | Jan Pazio

Pierwsza relacja zmartwychwstania Jezusa. Zapraszamy do wysłuchania kazania.