top of page

Pierwsza relacja zmartwychwstania | Jan Pazio

Pierwsza relacja zmartwychwstania Jezusa. Zapraszamy do wysłuchania kazania.


bottom of page