top of page

Niebiańsko ubłogosławieni | 1:3-14

Zapraszamy do wysłuchania i obejrzenia ostatniego kazania Tomasza Krążka z Listu do Efezjan 1:3-14. Ciało Pawła znajdowało się w więzieniu, ale jego serce i umysł znajdowały się w okręgach niebieskich. Paweł, w tym fragmencie uwielbia Boga za Jego suwerenne dzieło zbawienia które jest udziałem tych, którzy są w Chrystusie.Comments


bottom of page