top of page

Wizyta pastora Dietera Borchmanna z Berlina

W połowie maja nasz kościół odwiedził pastor Dieter Borchmann z rodziną. Pastor Borchmann, od lat służący w kościele Bibelgemeinde Berlin, uczestniczył w 2008 roku w formowaniu naszego kościoła, który wtedy powstał pod nazwą Chrześcijański Kościół Protestancki.

Wizyta wiązała się z intencją zacieśnienia współpracy między naszymi kościołami, która mimo różnicy językowej ma już swoją długą i interesującą historię. Między innymi gościem naszym z Bibelgemeine Berlin był Thomas Westermann, który spędził z nami miesiąc poprzedzający zawarcie związku małżeńskiego. Niedawno też przebywała z nami przez 6 miesięcy Maria Hummel, a obecnie Maria Förster, której mąż André oświadczył się jej uroczyście odwiedzając ją tu w Książenicach. Wzajemne odwiedziny weszły już na stałe do zwyczaju, a wzajemne wsparcie znalazło już wiele przynoszących chwałę Bogu przykładów. Modlimy się o więcej.

Dieter Borchmann i jego żona Kristjana mają cztery córki, z których jedna jest zamężna i mieszka na stałe w USA.

bottom of page