top of page

PISMO ŚWIĘTE

Uczymy, że Biblia jest spisanym Bożym objawieniem dla człowieka, a 66 ksiąg Biblii, które zostało nam dane przez Ducha Świętego, stanowi pełne (natchnione we wszystkich częściach) Słowo Boże (1Kor 2:7-14; 2P 1:20-21).

 

Uczymy, że Słowo Boże jest obiektywnym objawieniem w formie stwierdzeń (1Tes 2:13; 1Kor 2:13), natchnionym w każdym słowie (2Tm 3:16), absolutnie bezbłędnym w dokumentach oryginalnych, nieomylnym, wytchnionym przez Boga. Uczymy dosłownej, gramatyczno-historycznej interpretacji Pisma Świętego, która potwierdza przekonanie, że początkowe rozdziały Księgi Rodzaju przedstawiają stworzenie świata w ciągu sześciu dosłownych dni (Rdz 1:31; Wyj 31:17).

 

Uczymy, że Biblia stanowi jedyną nieomylną regułę wiary i praktyki (Mt 5:18; 24:35; J 10:35; 16:12-13; 17:17; 1Kor 2:13; 2Tm 3:15-17; Hbr 4:12; 2P 1:20-21).

 

Uczymy, że Bóg przemówił w Swoim spisanym Słowie poprzez proces podwójnego autorstwa. Duch Święty tak nadzorował ludzkich autorów,

że poprzez swoje indywidualne osobowości i różne style pisania skomponowali i spisali oni Słowo Boga skierowane do ludzi (2P 1:20-21) bez błędu zarówno w całości, jak i w poszczególnych częściach (Mt 5:18; 2Tm 3:16).

 

Uczymy, że podczas, gdy dany fragment Pisma Świętego może mieć kilka zastosowań, istnieje tylko jedna prawdziwa interpretacja. Znaczenie Pisma Świętego odkrywa się przez uważne zastosowanie dosłownej gramatyczno-historycznej metody interpretacyjnej pod oświecającym wpływem Ducha Świętego (J 7:17; 16:12-15; 1Kor 2:7-15; 1J 2:20). Obowiązkiem wierzących jest staranne ustalenie prawdziwej intencji i znaczenia Pisma, przy czym właściwe zastosowanie jest wiążące dla wszystkich pokoleń, chociaż prawda Pisma jest sędzią człowieka. Nigdy człowiek nie jest sędzią nad Pismem Świętym.

bottom of page