top of page

ANIOŁY

Święte anioły.

 

Uczymy, że anioły są stworzonymi istotami, zatem nie powinny być czczone. Mimo, że są one na wyższym poziomie stworzenia niż człowiek, są stworzone, by służyć Bogu i czcić Go (Łk 2:9-14; Hbr 1:6-7, 14; 2:6-7; Ap 5:11-14; 19:10; 22:9).

 

Upadłe anioły.

 

Uczymy, że Szatan jest stworzonym aniołem i autorem grzechu. Ściągnął na siebie sąd Boga przez bunt przeciwko swemu Stwórcy (Iz 14:12-17; Ez 28:11-19), przez pociągnięcie za sobą licznych aniołów w swoim upadku (Mt 25:41; Ap 12:1-14), oraz przez wprowadzenie grzechu do ludzkiej rasy poprzez skuszenie Ewy (Rdz 3:1-15).

 

Uczymy, że Szatan jest otwartym i zadeklarowanym wrogiem Boga i człowieka (Iz 14:13-14; Mt 4:1-11; Ap 12:9-10); że jest księciem tego świata, który został pokonany przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa (Rz 16:20); i że zostanie ukarany na wieki w jeziorze ognia (Iz 14:12-17; Ez 28:11-19; Mt 25:41; Ap 20:10).

bottom of page