top of page

Peter Slomski, July 31 - August 6, 2016

1. Looking through the eyes of God  (Eph  3: 9-11; 5: 25-32)
Patrząc oczami Boga - Peter Slomski
00:00 / 00:00
2. The glory of the visible church  (Mt  18: 15-20; Acts 14: 21-24)
Chwała widzialnego kościoła - Peter Slomski
00:00 / 00:00
3. A new temple  (Eph 2: 19-22; I Pt 2: 4-9)
Nowa świątynia - Peter Slomski
00:00 / 00:00
4. One family  (Eph. 2: 11-22)
Jedna rodzina - Peter Slomski
00:00 / 00:00
5. Growing together as one body  (1 Cor 12: 4-27; Eph 4: 7-16)
Wzrastając razem jako jedno ciało - Peter Slomski
00:00 / 00:00
6. The pillar and foundation of truth  (1 Tim 3:15-4:16)
Filar i podwalina prawdy - Peter Slomski
00:00 / 00:00
7. Married to the church  (Acts 9: 26-28; 5: 12-14)
bottom of page