top of page

Wielkość Zbawiciela | Kolosan 1:15-20 | Kyle Ricedorff

Zapraszamy do wysłuchania jednego z ostatnich kazań misjonarza Kyla Ricedorffa z listu do Kolosan 1:15-20.Comments


bottom of page