top of page

Wielkie Posłannictwo | Ew. Mateusza 28:16-20 | Kyle Ricedorff

"Wielkie posłannictwo nie jest przeznaczone tylko dla duchowej elity. Nie jest tylko dla pastorów i misjonarzy. Jest dla uczniów - a każdy wierzący jest uczniem. Wszyscy mamy nasze słabości i zmagania, ale jeśli powierzamy się Bożemu dziełu, to Bóg będzie nas używał." Nowe kazanie o ewangelizacji, uczniostwie i tym, jak Chrystus używa niedoskonałych ludzi do realizacji swoich doskonałych celów.


Kommentare


bottom of page