top of page

Chrystus w centrum | 1:1-2

Kazanie porusza temat autorstwa Listu do Efezjan oraz kontekstu jego napisania. Przygląda się bliżej otwierającemu list pozdrowieniu, które już stawia Chrystusa w centrum.

Wracamy do listu Pawła do Efezjan. List Pawła do Efezjan jest niezwykle zwięzłym i treściwym podsumowaniem chrześcijańskiej dobrej nowiny i też wynikającej z niej następstw. Zastosowanie tej dobrej nowiny w życiu chrześcijanina, jej skutków. Nie da się czytać tego listu i nie być pobudzonym do większego podziwu i głębszego uwielbienia Tego, o którym ten list mówi. A list ukazuje nam bogactwo, które jest udziałem wierzących.


List do Efezjan i List do Kolosan zostały napisane w tym samym czasie. List do Kolosan kładzie nacisk na wyjątkowość Chrystusa, wyższość, wspaniałość Chrystusa, podczas gdy List do Efezjan wydaje się kłaść nacisk na wyjątkowość Chrystusa w kontekście życia kościoła. Ukazuje kościół jako ten, który jest bogaty w Chrystusie.


John McKay, żyjący na przełomie XIX i XX wieku były prezydent Seminarium Princeton powiedział tak: "Tej księdze zawdzięczam życie". I opisuje jak w 1903 roku jak młody chłopak czytając List do Efezjan doznał zachwytu treścią tego listu i w żarliwości serca złożył swoje życie w Chrystusie. Sam opisuje to wydarzenie tak: "Zobaczyłem świat na nowo. Wszystko stało się nowe. Miałem nowe spojrzenie, nowe doświadczenie, nowe nastawienie do innych ludzi. Pokochałem Boga, Jezus Chrystus stał się dla mnie centrum wszystkiego. Dostąpiłem przebudzenia. Teraz naprawdę ożyłem."


Tylko sześć rozdziałów, zaledwie 155 wersetów, zaledwie 20 minut czytania za jednym zamachem, a mimo to w tak niewielkiej objętości tak wielkie bogactwo ukazane jest nam, którzy jesteśmy w Chrystusie, i które posiadamy w Nim.

Comments


bottom of page