top of page

Co się dzieje, gdy Bóg milczy? | Księga Estery

Zapraszamy do wysłuchania kazania Tomasza Krążka z 4.11.2018.


bottom of page